Brabant BreCom is een dochteronderneming van Gubbels Bedrijven en al 18 jaar vooruitstrevend in de mobiele recycling.
Breken en zeven ballast
Mobiele recycling 0-22 betongranulaat
Mobiele recycling 0-31.5 betongranulaat
Mobiele recycling 0-31.5 menggranulaat
Zeven en wassen betongranulaat 4-22 mm

 

Over Brabant BreCom

Brabant BreCom is een dochteronderneming van Gubbels Bedrijven en al 18 jaar vooruitstrevend in de mobiele recycling. Naast de productie van funderingsmaterialen (o.a. meng- en betongranulaat 0/31,5 mm) voor de wegenbouw is Brabant Brecom volledig ingericht om diverse gradaties ten behoeve van de betonindustrie te produceren.

Gubbels is uw partner als het gaat om:

 • Grond-, Weg- & Waterbouw
 • Bodemsanering
 • Sloopwerken
 • (Mobiele) Recycling & Transport
 • Immobiliseren
 • Speciale technieken
 • Asbestsanering
 • Materieel
 • Grond- & Reststoffen
 • Vijzelen
 • Schroeffunderen

 

Onderdeel van Gubbels:

Brabant BreCom B.V. verwerkt, met een mobiele puinbreker, puin tot gecertificeerd granulaat. Het recycling granulaat wordt voornamelijk ingezet als funderingsmateriaal onder wegen of vloeren. LEES VERDER >

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. is vaak een bemiddelaar tussen een partij, die grond- en reststoffen van de hand wil doen en partijen, die deze partijen juist nodig hebben. Daarbij is het van groot belang dat de kwaliteit van de grond- en reststoffen onomstreden en zonder risico’s is.
LEES VERDER >

Indumix® is een door middel van koude immobilisatie gemaakte hoogwaardige bouwstof. Verontreinigde materialen die vrijkomen bij sloopwerken en saneringswerken kunnen vaak weer toegepast worden in civiele projecten.
LEES VERDER >