Bedrijfsinformatie

Brabant BreCom is een dochteronderneming van Gubbels Bedrijven en al 18 jaar vooruitstrevend in de mobiele recycling. Naast de productie van funderingsmaterialen (o.a. meng- en betongranulaat 0/31,5 mm) voor de wegenbouw is Brabant Brecom volledig ingericht om diverse gradaties ten behoeve van de betonindustrie te produceren. In samenwerking met Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken BV wordt vanaf het begin van de sloop van gebouwen rekening gehouden met een zo maximaal mogelijk hergebruik van de vrijkomende materialen om te voldoen aan de Circulaire Economie. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met beton producerende bedrijven, Brancheorganisatie BRBS en Netwerk Betonketen.

Brabant BreCom voert haar werkzaamheden uit conform de eisen uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en is gecertificeerd conform de BRL2506-1 (KOMO) en BRL2506-2 (NL-BSB).